Privacyverklaring

 1. De identiteit van de verantwoordelijke(n) van Stadskidsalkmaar
  De gemeente Alkmaar, De Brede Scholen, Alkmaar Sport N.V, Artiance, Sabine van Erp Website Bouw en Educatie
 2. De soorten persoonsgegevens die door Stadskidsalkmaar verwerkt worden
  achternaam ouders, e-mail adres ouders,  voornaam kind, achternaam kind, straatnaam, postcode, telefoonnummer ouder, (school) groep van kind, geboortedatum kind.
 3. Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking.
  Het registreren van gebruikers is noodzakelijk om een administratie te voeren rond het activiteitenaanbod van de BredeScholen in Alkmaar:
  Het versturen van uitnodigingen
  Het versturen van betaalverzoeken
  Het communiceren met ouders over de tijden, data en bijzonderheden rondom de activiteit
 4. Hoe lang worden de gegevens bewaard
  Persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van 9 jaren. Dit is de maximale periode dat een kind ingeschreven kan blijven onder het account van een ouder. Na 9 jaren worden de persoonsgegevens van het kind verwijderd uit de database van deze website.
 5. Recht op inzage, correctie, verwijdering, bezwaar en overdraagbaarheid
  Ouders en kinderen van wie de persoonsgegevens verwerkt worden kunnen een verzoek indienen om de gegevens te bekijken, aan te passen of volledig te wissen. Wanneer de bezoeker toestemming geeft om zijn persoonsgegeven te verzamelen, kan deze ook weer ingetrokken worden. Ook heeft de bezoeker het recht om gegevens in een leesbare vorm opgestuurd te krijgen. Ouders kunnen een verzoek richten aan info@stadskidsalkmaar.nl met het verzoek hun gegevens te bekijken, aan te passen of volledig te wissen.
  Binnen 4 weken wordt het verzoek verwerkt.
 6. Gegevens  die worden gedeeld met de cursusleider
  De vakkracht die de cursus geeft krijgt bij aanvang van de cursus een lijst van de deelnemende kinderen.
  Op die lijst staan de voornaam en achternaam van uw kinderen en het telefoonnummer dat u hebt ingevuld in uw account.
  In geval van nood kan de cursusleider u per telefoon bereiken.