Gebruiksvoorwaarden

Ik neem op eigen risico deel aan de activiteiten.
Aanmelding betekent niet automatisch dat ik ook deel kan nemen. Ik word door de organisator hierover bericht.

Als ik een deelname bevestiging heb ontvangen, ben ik ook verplicht actief deel te nemen en de eigen bijdrage te voldoen.
Een kind kan alleen deelnemen aan een activiteit als er vooraf is betaald door de ouder(s)/verzorger(s).

  • De scholen selecteren de deelnemers voor een activiteit en versturen de uitnodigingen.
  • Voor veranderingen (bv. afmelden) m.b.t. de inschrijving(en) van uw kind(eren):
    log in op MijnStadskids met uw e-mail adres en wachtwoord. U krijgt dan een overzicht van alle inschrijvingen. Hier kunt u aanpassingen maken.