Integrale Vroeghulp

be09104a9261b2185830ed9208b9e4f4.png

Bron: MEE & de Wering

MEE & de Wering helpt ouders en verzorgers van kinderen van nul tot zeven jaar die een (vermoedelijke) ontwikkelingsachterstand of gedragsproblemen hebben. Vroegtijdige signalering vergroot de ontwikkelingskansen van kinderen doordat snel de juiste begeleiding en ondersteuning ingezet kan worden.


Integrale Vroeghulp richt zich op baby’s en jonge kinderen met:

  • Gedragsproblemen, bijvoorbeeld als een kind niet samen kan spelen met andere kinderen. Of wanneer een kind zeer dominant gedrag vertoont of zich juist afzondert en geen contact maakt.
  • (Een vermoeden van) ontwikkelingsproblematiek als gevolg van verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperkingen of een autismespectrumstoornis. Vaak is een probleem met taal en spraak of motoriek een eerste aanwijzing dat er iets aan de hand is.

De hulp is gericht op het kind en het gezin waarin het kind opgroeit.

Vragen van ouders:

  • Ik maak me zorgen over ons kind, met wie kan ik die delen?
  • Onze jongste dochter ontwikkelt zich heel anders dan de oudste. Er klopt iets niet, maar wat?
  • Mijn buurvrouw zegt dat mijn zoon autistisch is, is dat zo?
  • We weten dat ons kind een meervoudige handicap heeft. Hoe gaan we nu verder?
  • De peuterspeelzaal vindt dat ons kind ergens anders naar toe moet, omdat hij één-op-één begeleiding nodig heeft. Wat moeten we daarmee?
  • De leerkracht maakt zich zorgen over de ontwikkeling van onze zoon. Wie kan hierbij helpen?

 Er wordt getracht om zo vroeg mogelijk een ontwikkelingsachterstand bij het kind te signaleren met als doel deze zoveel mogelijk te beperken en eventuele ondersteuningsbehoefte uit te zetten. Hierdoor wordt preventief gericht gewerkt. Van belang hierbij is dat er vraag- en vindplaatsgericht gewerkt wordt waarbij ouders de verantwoordelijkheid behouden en zelf de strategie bepalen.

Integrale Vroeghulp is een samenwerkingsverband van meerdere (per regio verschillende) organisaties. Alle partners werken vanuit hun eigen organisatie en brengen daarmee hun specifieke deskundigheid in. De kracht van de samenwerking is nu juist dat ze elkaar aanvullen.