IKDURF WEERBAARHEIDSTRAINING (8+)

4c5c42ce743be8be3107cd785427449b.png

IkDURF
De weerbaarheidstraining IkDURF is bedoeld voor kinderen van 8 t/m 15 jaar die geen aansluiting vinden bij het reguliere aanbod of een GGZ-indicatie hebben. Door middel van de methode Denken, Durven, Doen en specifieke boksoefeningen wordt er gewerkt aan zelfvertrouwen, eigen vaardigheden en positieve feedback.
 

  • Denken staat voor: jezelf leren kennen en negatieve gedachte herkennen en ombuigen
  • Durven staat voor: omgaan met (faal)angst en vertrouwen in eigen handelen
  • Doen staat voor: omgaan met kritiek en reageren op plagen en pesten

Programma
Gedurende 8 weken komen de kinderen bij elkaar in een gymzaal, waar zij de mogelijkheid krijgen om te oefenen met 'ander gedrag'. Zij leren voor zichzelf op te komen, succeservaringen op te doen en vertrouwen te krijgen in hun eigen vaardigheden. De ouders worden actief betrokken.

Lees verder